Follow by Email

Wednesday, 28 March 2012

Pendidikan Alam Sekitar

Menghadiri Mesyuarat Pelaksanaan Elemen alam sekitar dalam kurikulum di Seremban pada 27-29 Mac 2012. Sempat berjumpa rakan-rakan guru geografi dari Zon Tengah, Cikgu Tarmizi, G, Kak G, Ana, Noris, Sharifah, Fauzi , Tan dan lain-lain ,tidak lupa pada Kak Sham dan Dr Zohir.
Maklumat yang guru dan sekolah sudah makin tidak ditekankan aspek Pendidikan Alam Sekitar dalam ssispan P&P. Malah ada yang tak tahu tentang wujudnya panduan Pendidikan Alam Sekitar yang diedar ke sekolah sejak tahun 1996.
Harapan garispanduan pelaksanaan elemen Pendidikan Alam Sekitar dapat menghidupkan balik kepekaan guru bahawa Pendidikan Alam Sekitar untuk Alam Sekitar melalui Alam sekitar.

No comments:

Post a comment